ซึ้งใจจะร้องไห้ กาละแมร์ ช่วยอุดหนุน ม้า ยืนตากฝนขายห่อหมกยังติดตา ขอบคุณเสียงสั่น

~

ซึ้งใจจะร้องไห้ กาละแมร์ ช่วยอุดหนุน ม้า ยืนตากฝนขายห่อหมกยังติดตา ขอบคุณเสียงสั่น

~

~

~

~

~

~

VDO ซึ้งใจจะร้องไห้ กาละแมร์ ช่วยอุดหนุน ม้า ยืนตากฝนขายห่อหมกยังติดตา ขอบคุณเสียงสั่น

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *