หลวงพ่อทันใจ โ ชคลาภมาไว อธิษฐานอะไรได้ทันที..

~

~

การอ ธิษฐ านต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่ าทางจิตใจ บ างคนอาจมองเป็นเ รื่ อ งงมงายไร้สาระ

หากแต่ บ างคนกลับมองว่า เป็นเ รื่ อ งของพลังจิตบ างอย่ าง

สิวเขรอะ รั กษ าไม่หาย ลองนี่หลังล้างหน้า ไม่กี่วันหน้าใสเกลี้ยง

~

~

และก็มีอีกบ างคนเหมือนกันที่ประชดว่าเพราะเรามีชีวิตที่ล้มเหลวไร้ที่ยึดเหนี่ยว

เราจึงให้ความสำคัญกับการตั้งจิตอ ธิษฐ าน ความศรัทธา

รู้แล้วช็อก หลุมสิวจิกลึก 10 ปี 7 วันดีขึ้น เพียงทำแบ บนี้เช้า-เย็น

สิวเขรอะ รั กษ าไม่หาย ลองนี่หลังล้างหน้า ไม่กี่วันหน้าใสเกลี้ยง

เชื่ อว่าคนไทยทุกคนนั้นมีความสิ่งเหล่านี้อย่ างแรงกล้ากันอยู่ทุกคน

ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นทุกคนที่ต้องช่วยกัน

อาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิ ดมามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

จึงไม่แปลกถ้าเราจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะ

พระ หรือ องค์เทพต่าง และในยุคที่ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะร่ำร วยด้วยโช คลาภ

หรือเร่งรีบที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิต

และเร่งรีบหายจากโร คภั ยไข้เจ็ บ เพื่อเป็นที่พึ่งหรือเป็นความหวังทางใจ

ขอเสนอเ รื่ อ งราวความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า

“หลวงพ่อทันใจ” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นดีมากแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอ ธิษฐ าน

ด้วยความที่อ ธิษฐ านแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่วัน

พรที่ขอก็สัมฤnธิ์ผลดังปาฏิหารย์ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อทันใจ

เราจะพามาทำความรู้จักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกันค่ะ

“หลวงพ่อทันใจ” อยู่ที่ “วัดพระธาตุดอยคำ”

เป็นพระวัดคู่บ้ านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี

และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้

~

~

“หลวงพ่อทันใจ” ท่านให้โช คลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโร คภั ยไ ข้เจ็ บ

แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายข า ดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยม เ สี่ ย ง ด วงกับกับการซื้อหวย

บรรดาแฟนคลับกองสลากกินแบ่ง ต่างคนต่างหวัง และขอให้สมหวังร่วมกัน

หลายคนอาจเคยคิดว่าที่เราเรียก “หลวงพ่อทันใจ”

เป็นเพราะอ ธิษฐ านอะไรก็สำเร็จสมประสงค์ได้ทันใจทันท่วงที

แต่ความจริง ที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจนั้น

แต่เดิมเป็นเ รื่ อ งของความทันใจในการสร้างและปลุกเสก

โดยในสมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างพระ ในวัดสำคัญทางภาคเหนือ

นิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง

พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน

กล่าวคือจะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป

จนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

(ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป

และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหนึ่ง

ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น มักจะมีขั้นตอน และพิธีกssมที่ละเอียดซับซ้อน

การสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน

1 วัน จึงถือว่าเป็นเ รื่ อ งมหัศจรรย์ จึงเชื่ อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ

และอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกssมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค

ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะ

บันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อ ธิษฐ านขอพรได้อย่ างทันอกทันใจ

การสร้างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอื่น

กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์

ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่ าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วย

และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้น จะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย

โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

แต่วัดที่มีการสร้างพระเจ้าทันใจที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ

วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน

พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า

หลวงพ่อทันใจเป็นที่นิยมและได้ยินถึงกิตติศัพท์ของความสำเร็จจากการอ ธิษฐ านมากที่สุด

~

~

ทั้งในเรื่่องของการขอโ ชคลาภทั้งจากการงาน การค้ า และการ เ สี่ ย ง โช ค

โดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ข า ดตอน

สังเกตได้จากเสียงร่ำลือหรือกระทั่งเสียงประกาศปลุกเร้าจากผู้มีจิตศรัทธา

ซึ่งสมหวังมากกว่าไม่สมหวัง และจากจำนวนของดอกมะลิแ ก้บนอันล้นหลาม

คงเดาได้ไม่ย าก ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลให้สำเร็จได้ตามแรงอ ธิษฐ าน

เห็นผลทันตาทันใจขนาดไหน ยิ่งเมื่อมีญาติโยมขาประจำมาเปิดเผยว่าได้เล ขเพื่อการ เ สี่ ย ง โ ชคมาจากที่นี่

และมีผู้ไปแก้บนให้หลุดพ้นจากห่วงหนี้สินระดับสิบล้าน

แน่นอนว่าหลายคนคงปราถนาที่จะเข้าไปสักการะและขอพรท่านให้ได้ลุล่วงสมปราถนาทันใจกันสักครั้ง

นอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว

ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา

ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ หลวงพ่อทันใจ

แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์

หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบ าน แล้ว

ประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

แต่การอ ธิษฐ านขอพรต่อสิ่งใดนั้น บ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดี

หรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เ รื่ อ งราวเหล่านั้นเป็นจริงและสัมฤnธิ์ผลได้หรือไม่

ไม่ใช้สักแต่ว่าจะขอกันอย่ างเดียว เพราะบ างคนรอกันจนเหี่ยวก็ไม่เคยได้อะไรสักที

ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ก็ได้ เอา สมมติว่ามีใครมาขออะไรในห มู ่มนุษย์ด้วยกัน

ก่อนจะช่วยเหลือใคร บ างทีอยู่ที่ความสมเหตุสมผลที่จะช่วยเหลือเสียก่อน

ไม่ใช่ไม่ทำอะไรสักอย่ างและเป็นคนที่ไม่เคยให้หรือไม่เคยทำอะไรเลย

อย่ าว่าแต่สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ที่ไหน ขนาดเป็นมนุษย์ปกติอย่ างเราก็ยังไม่อย ากให้หรือช่วยเหลืออะไร

เพราะฉะนั้น ก่อนจะไปอ ธิษฐ านหรือขอพรจากสิ่งใดให้สมปราถนา

กรุณาสำรวจหัวใจตนเอง หรือความพย าย ามและความตั้งใจในการทำอะไรสักอย่ างของตัวเองด้วย

วิธีบน ขอพรจาก “หลวงพ่อทันใจ”

~

~

การอ ธิษฐ าน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป

(จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อยพวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว)

และสิ่งที่สำคัญมาก ในการให้อ ธิษฐ านขอพร คือ ขอได้เพียง

“อย่ างเดียวเท่านั้น” ท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง

ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือบนบ านศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

พอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากราบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *